Tyk streg
Logo - Storstroms Amt.gif (1238 bytes)

Synscentralen


CCTV-undersøgelse (April-Maj-Juni 2005)

”Udnyttelsesgrad”

I marts måned 2005 besluttede Synscentralen at kontakte samtlige cctv-brugere med det formål at undersøge om de bevilligede cctv’er fortsat anvendes. Og som en eventuel følge heraf hjemtage CCTV’er som ikke længere benyttes.

Den 22. marts 2005 blev der udsendt en skrivelse vedrørende brugen

af cctv’er udlånt af Synscentralen  til 284 brugere.

Svarmuligheder Antal svar  Antal svar i %

Jeg anvender læseapparatet dagligt 202 71%
Jeg anvender læseapparatet et par gange om ugen 46 16%
Jeg anvender sjældent læseapparatet 14 5%
Jeg anvender ikke læseapparatet. Det kan afhentes. – Herunder fire personer som er afgået ved døden. 16 6%
Herudover fik SC besked om 6 apparater, som allerede var taget retur. 6 2%
I alt  284 100%

En glædelig sidegevinst ved undersøgelse var, at vi kunne konstatere en ganske høj udnyttelsesgrad, - i alt 92% hvoraf det alene er 5% som benytter apparatet sjældent.

Lægges hertil de 6 apparater, som allerede var taget retur samt de 4 apparater fra borgere som var afgået ved døden, - er der tale om en udnyttelsesgrad på  95%.


Retur