Synscentralen - Vordingborg
Især for optikere


Ansøgningsskemaerne herunder bør hentes til lokal pc, så er det lettest at arbejde med og gøres sådan:

Højre-klik på linket og vælg 'Gem som' - vælg et sted på din pc du kan finde skemaet igen..
Skemaet kan så udfyldes og gemmes / navngives og sendes som vedhæftet fil til Synscentralen via et sikret mailsystem som fx: www.virk.dk

Bemærk at der er 2 slags ansøgninger, udførligt beskrevet herunder, det er vigtigt for sagsbehandlingstiden at den rigtige vælges.


Støtte til svagsynsoptik - ansøgningsskema hentes herunder - husk at gemme filen lokalt og send den sikkert med virk.dk :

  Ansøgningsskema til svagsynsoptik

Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning: lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.
Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved varigt synshandicap med synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.
Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptriværdien (D) eller som x (gange).
Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.
Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas.


 Støtte til briller og kontaktlinser ansøgningsskema her herunder - husk at gemme filen lokalt og send den sikkert med virk.dk :

 Ansøgningsskema til Briller og kontaktlinser medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse  (Husk at holde Ctrl-tasten nede ved klik på link)

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

Nedenstående opremsning af øjenlidelser i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27/6 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 15 stk. 1, bilag 2.

1
Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
2
Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation.
3
Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki).
4
Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår.
5
Stærkt skæmmende øjenlidelser.
6
Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion.
7
Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makuladegeneration.
8
Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser.
9
Børn og unge registreret i synsregisteret ved Kennedy Centrets Øjenklinik.
10
Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centrets Øjenklinik.
11
Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertssynsfelt på 10 grader eller derunder.
12
Ptosebriller (specialstel).
13
Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år.
14
Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centrets Øjenklinik.

(Uddybende forklaring  på begrebet >Medicinsk optisk defineret, varig øjenlidelse<) • Lovgivning / bestemmelser
 • Artikler, pjecer og undersøgelser
 • Årsrapporter
 • Links
 • Telefontid for Henrik Holton:
 • Ring direkte 5536 3336

  Optaget?
  Efterlad en besked.

  Send evt en  mail schh(at)vordingborg.dk
  Retur til startside


  Synscentralen set fra parkeringspladsen

  Klik her for et kort over Synscentralen


           Synscentralen
    Færgegårdsvej 15 H
   DK-4760 Vordingborg
      

         Tlf. ( +45) 55 36 33 33
       Fax. (+45) 55 36 33 34

     
    sc@vordingborg.dk
     EAN: 5798007236212
  4

                      Opdateret 18. april. 2016